Authentiek Leiderschap


De blik naar binnen

Ieder mens is in de eerste plaats de leider van zichzelf; je interne of je persoonlijk leider. Het gaat hier om de kunst om te gaan met dat wat er op je pad komt. Ons gedrag wordt grotendeels bepaald door onbewuste patronen die worden getriggerd door wat er op ons afkomt in onze omgeving. Hoe groter je persoonlijk leiderschap, hoe losser je komt van deze bepalende patronen en hoe kleiner het effect van deze triggers wordt. Je wordt onafhankelijker en autonomer. Daardoor kom je nog dichter bij je eigen kern. Hoe dichter je bij je eigen kern komt hoe groter je authenticiteit. De ontwikkeling van Authentiek leiderschap gaat enerzijds over het nog beter leren kennen van jezelf en anderzijds over het vergroten van je zelfsturing.

Het leiden van anderen

Iedere vorm van leiderschap begint bij jezelf. Vanuit het leiden van jezelf kun je ook anderen leiden. Een inspirerend leider is authentiek en weet zijn of haar eigenheid te vertalen in het leiderschap naar anderen. Authentiek leiderschap naar anderen bestaat uit 4 verschillende krachten. Wanneer deze krachten op eigen wijze worden toegepast ontstaat inspirerend leiderschap naar anderen. In de ontwikkeling van je authentiek leiderschap naar anderen gaat het om het integreren en het eigen maken van deze verschillende krachten.

Persoonlijke kracht is inzicht in je talenten, drijfveren, waarden en normen en dit effectief weten in te zetten. Het optimaal gebruik maken van je potentieel en ook weten waar je nee tegen moet zeggen. Los komen van (onbewuste) remmingen en belemmerende innerlijke dynamieken en het vergroten van de sturing op jezelf.

 


Koerskracht:
de inspirerende en koersbepalende rol van de leider. De leider draagt de missie en visie van de organisatie of het team uit en weet anderen daarin aan te spreken, te inspireren en letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.

Verbindingskracht: de verbinding maken tussen mens en organisatie (waarden en filosofie), zorgen dat mensen hun talenten leven en inzetten en zorgen voor effectieve samenwerking.

Executiekracht: realiseren en tot stand brengen, getting things done. De leider draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering en voor het maken van de vervolgstap bij verandering.

RESULTATEN:

  • Meer bewustzijn op eigen gedrag
  • Meer autonomie
  • Meer zelfsturing
  • Verstevigen van authenticiteit
  • Beter in staat zijn om anderen te stimuleren en motiveren
  • Beter omgaan met conflicten, confrontaties en kritiek
  • Je persoonlijke effectiviteit en leiderschap naar een next level
Interesse? Neem contact op.

Who looks out side dreams. Who looks inside awakes.
―Carl Gustav Jung

Ik vond je coaching altijd erg persoonlijk. Je bent betrokken en begaan met de mensen die je coacht. Ook ben je scherp en bewaak je goed iemands grenzen.

Rosa, Specialist Instore Communicatie

Rebekka heeft mij goed de spiegel voorgehouden. Door goed door te vragen, het coachgesprek af te stemmen op mijn behoefte en kritisch te zijn heb ik vele mooie inzichten verkregen. Rebekka is een professional op haar gebied. Zij heeft mij goed geholpen om mijn leerdoelen te bereiken op een zeer natuurlijke en aangename manier. Bedankt!

Zouhir, supermarktmanager Ahold

Rebekka hield me een mooie spiegel voor. Eigen gedrag leren herkennen en erkennen. Drijfveren bekijken en analyseren. Ze heeft het vermogen om jezelf in een korte tijd op het juiste spoor te zetten. Bij Rebekka voel je je direct volledig op je gemak. Mooie open gesprekken. Daarnaast werkt Rebekka met visualisaties en creatieve werkvormen. Fijn om mee te werken en zeker een aanrader. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen binnen onze organisatie.

Robert, COO

Rebekka heeft mij een aantal keren gecoacht. Wat ik heel plezierig vind, is dat ze goed kijkt en samenvat, maar ook heel kien is op expressie en op gevoel. We hebben naast het praten een aantal werkvormen gebruikt, die ik als heel prettig heb ervaren. Ik heb getekend en gewerkt met visualisaties. Dat vulde onze gesprekken heel goed aan en het hielp mij om dieper te kijken en nog meer te ankeren. De gesprekken waren zeer wederkerig. Rebekka laat zichzelf ook zien en vanuit haar kijken en voelen komen dan vragen op. Zo bleven we heel erg in het nu en wat er nu speelt en kwam ik bij hetgene wat mij ten diepste raakt.

Jacqueline

Voorafgaand aan de gesprekken was ik sceptisch omdat ik zelf wel dacht te weten wat er uit de gesprekken zou komen. Groot was dan ook de verrassing dat het resultaat heel anders was dan verwacht, in positieve zin. Ook vond ik het heel apart te merken hoe groot de impact van de gesprekken was. In de weken na het gesprek herkende ik regelmatig bepaalde gedachte patronen bij mezelf die we tijdens het gesprek hadden besproken en kon ik die gedachten makkelijk ombuigen van negatief naar positief. Het was letterlijk alsof er muurtjes waren omgevallen waardoor ik weer verder om mij heen kon kijken. Door de gesprekken heb ik leren inzien dat je beter keuzes kunt maken vanuit vrijheid.

Madeleine, head of legal affairs