Werkwijze


Rebekka van Praag-121

inzicht_vertalen_actie

De vraag van de klant centraal

In ieder programma, training of coaching is de behoefte van de klant leidend. Deze behoefte vertalen we samen naar leer- en ontwikkelingsdoelen. En met de professional of het team onderzoeken we de (onbewuste) patronen in de interactie met de ander. Als daar meer zicht op is, ontstaat de ruimte om te bewegen en te veranderen. En natuurlijk kijken we ook naar dat wat er al goed gaat en hoe je juist dat nog meer kan benutten.

Mijn kracht als trainer en coach

Ik heb een sterk ontwikkeld waarnemingsvermogen en ik luister goed naar dat wat tussen de regels door gezegd wordt. Daardoor valt mij vaak op wat voor anderen verborgen blijft. Daarbij durf ik te confronteren, maar altijd zo dat ik ook in verbinding blijf met de ander. Ik zet mijn humor en creativiteit in om diepgang ook licht en luchtig te maken. Zowel in coaching als in training ben ik gericht op de (leer)ervaring en maak ik gebruik van creatieve technieken, zoals visualisaties, rollenspel, verhalen en tekeningen.

Inzicht – Vertalen – Actie

Ik werk volgens de TalentFirst Way of Work™. Dit het stappenplan is het fundament van al onze diensten en producten. Het bestaat uit de drie fases ‘inzicht’, ‘vertaling’ en ‘actie’ waarin mensen werken met hun persoonlijk leer- of ontwikkelingsdoel. Iedere fase bouwt voort op de resultaten van de voorgaande fase.

Een voorbeeld van Inzicht-Vertalen-Actie:
  • Inzicht: gericht op het krijgen en vergroten van zelfinzicht
    Bijvoorbeeld: Ik ben sterk in analyseren en out of the box denken. Maar ik ben geneigd om in groepen mijn mond te houden.
  • Vertalen: gericht op het betekenis geven aan de inzichten en de invloed ervan te herkennen.
    Bijvoorbeeld: Ik ben bang dat ik word afgerekend door de groep. Daarom oefen ik ook nooit met dit soort situaties en dat maakt de drempel steeds hoger.
  • Actie: gericht op het oefenen en experimenteren en het vergroten van zelfsturing. Deze acties leveren weer inzicht op en ontstaat er een nieuwe leercirkel.
    Bijvoorbeeld: Ik heb naar een voor mij veilige situatie gezocht waarin ik voor een groep een korte presentatie kan geven om te oefenen.
Gedachtengoed

In mijn werkwijze gebruik ik, met enthousiasme, verschillende theorieën en oefeningen uit het gedachtengoed van onder andere: Carl Jung, de Transactionele Analyse, Systemisch werken, Appriciatieve Inquiry, Voice Dialogue en creatieve werkvormen.